۱۳۹۵/۰۸/۰۷

آغاز به کار اتوماسیون صندوق فروش هندونه

اتوماسیون صندوق فروش هندونه با تلاش تیم فنی آماده و راه اندازی شد .