آدرس: کرج / عظیمیه / میدان گلستان / گلستان ۱۲ / پلاک ۳ / واحد ۱۰
تلفن: ۵۷۵۲ ۳۲۵۰ ۲۶ ۹۸+
فکس: ۵۷۵۲ ۳۲۵۰ ۲۶ ۹۸+