گروه شرکت های هندونه از جمله شرکت های انفورماتیکی است که با رویکردی نوین در مدیریت و کسب و کار در حال فعالیت می باشد.

فعالیت محوری این شرکت را به طور عمده فروش سخت افزار، پایانه های فروشگاهی در سطح کل کشور می باشد. گروه شرکت های هندونه با پیش روی قرار دادن سیاستهای اقتصاد رقابتی و تجارت جهانی همراه با تکیه بر مولفه هایی اساسی چون افزایش کیفیت محصولات و خدمات و همچنین کاهش قیمت تمام شده و نیز توجه خاص به مشتریان، در پی افزایش فروش و جلب رضایت مشتریان خود می باشد.

تیم فنی شرکت هندونه با کسب سال ها تجربه در زمینه تحلیل ، طراحی و پیاده سازی انواع سیستم های اتوماسیون آمادگی دارد.